Nařízení mimořádného opatření KHS kraje Vysočina

Zveřejněno dne 14. července 2020

S účinností ode dne 14.7.2020 od 15:00 hodin do odvolání se na území obcí Jihlava, Telč a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost, nařizují mimořádná opatření při epidemii k zamezení dalšího šíření epidemie COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2.

Mimořádným opatřením je především zakázán pohyb a pobyt všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) v prostřecích městské hromadné dopravy, v motorových vozidlech, v provozovnách, maloobchodních prodejnách, v nákupních centrech, zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb, na hromadných veřejných akcích konaných ve venkovních i vnitřních prostorách, na místech, kde jsou osoby v kontaktu 1,5 m a kratším (s výjimkou bydliště).    

V úplném znění je Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina ze dne 14.7.2020, č.j.: KHSV/15441/2020/JI/Ř/Říha, Sp. zn.: S-KHSV/15441/2020, zveřejněno v příloze.

Hlavním cílem mimořádného opatření je přerušit souvislý epidemický proces a zastavit epidemii v co nejkratším čase a za co nejmenších ztrát lidských životů, stejně jako negativních dopadů do ekonomiky.  

Zveřejnila: Helena Moudrá

Nařízení mimořádného opatření zrušeno dne 8.8.2020 od 00:00 hodin.

Zveřejnila: Helena Moudrá