Nařízení Státní veterinární správy - mimořádné opatření

Zveřejněno dne 14. prosince 2022

Nařízení Státní veterinární správy č.j.: SVS/2022/163213-G, ze dne 12.12.2022, kterým se nařizují mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influezy, tzv. "ptačí chřipky") na území České republiky, je zveřejněno v příloze.

Opatřeními se brání kontaktu s volně žijícími ptáky a zabránění šíření nebezpečné nákazy.  

Nařízení určené chovatelům drůbeže se týká fyzických i právnických osob a za nesplnění povinností může správní orgán uložit pokutu.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Nařízení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků na území České republiky bylo ukončeno dne 2. 3. 2023.