Návrh rozpočtu MŠ na rok 2021

Zveřejněno dne 01. prosince 2020

V příloze je zveřejněn návrh rozpočtu na rok 2021 Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace.

V návrhu rozpočtu je uvedena výše příspěvku od zřizovatele a předpokládaná výše dotace ze státního rozpočtu, která je určena na platy zaměstnanců a související odvody pojistého zaměstnavatele a příspěvek FKSP.

Rozpočtový proces příspěvkové organizace upravuje zák. č. 250/2000 Sb., Rozpočet organizace schvaluje její zřizovatel. 

Zveřejněno 1.12.2020