Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků v obci Petrovice

Zveřejněno dne 18. července 2023

Úřad státu ve věcech majetkových v souladu se zákonem č. 256/2013 Sb. zaslal aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky, které se na území obce nacházejí. Jedná se o údaje převzaté od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke dni 1.7.2023. Seznam je zveřejněn v příloze. 

Současně je také zveřejněn informační materiál ÚZSVM, který umožní občanům lépe se v problematice NIV orientovat. Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je rovněž zveřejněn na webových stránkách ÚZSVM www.uzsvm.cz/niv. Pokud se vlastník nemovitosti nepřihlásí v zákonné lhůtě do 1. ledna 2024, připadne nemovitost do vlastnictví státu. 

Zveřejnila: Helena Moudrá