Nová zelená úsporám Light

Zveřejněno dne 02. prosince 2022

MAS Podhorácko informuje o dotačním titulu Nová zelená úsporám Light. Informační leták je zveřejněn v příloze.

Oprávněný žadatel o dotaci z Nová zelená úsporám Light: Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu (i trvale obývané rekreační stavby), ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12.9.2022 a zároveň: Žadatel i všichni členové domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně a žadatel pobíral v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu příspěvek na bydlení.

Více informací o dotačním programu Nová zelená úsporám zde: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/nova-zelena-usporam/.

Zveřejnila: Helena Moudrá