O činnosti Mateřské školy Petrovice

Zveřejněno dne 22. listopadu 2021

Informace o své činnosti za uplynulý školní rok zpracovává školská organizace do vlastního hodnocení. Hodnocení za školní rok 2020/2021 ředitelky Lenky Dostálové bylo projednáno na zasedání zastupitelstva obce jako zřizovatele dne 18.11.2021. Hodnocení je zveřejněno v příloze. Uplynulý školní rok byl poznamenán protiepidemickými opatřeními proti šíření nemoci covid-19, kdy nebylo vyjížděno na žádná kulturní vystoupení, zrušen byl předplavecký výcvik, nekonala se žádná vystoupení přímo v prostorách mateřské školy a také v mateřských školách probíhala distanční výuka, která spočívala ve spolupráci s rodiči dětí.

Od 1. září 2021 je mateřská škola v obci provozována jako dvojtřídní. Celkem je k docházce zapsáno 25 dětí. Důvodem zřízení dvou samostatných tříd bylo především rozdělení dětí podle věku, neboť do mateřské školy nyní dochází 3 děti s odloženou školní docházkou a 6 dětí předškolního věku. Současně byly k docházce přijaty děti, které ve škoním roce dosáhnou věku 3 let, avšak při zahájení školního roku 1. září jsou považovány za děti dvouleté. Předškolní výchova pro každou věkou skupinu má svá specifika a vzhledem k počtu dětí bylo vhodnější řešit ji uvedeným způsobem, který je ku prospěchu dětem i pedagogickým pracovnícím, přestože z technicko-organizačního zabezpečení je provoz náročnější. Denně je nutné rozkládat a skládat lehátka pro odpolední odpočinek dětí, úklid prostor musí být prováděn až po odchodu dětí apod. Úprava pracovních úvazků pedagogických i nepedagogických zaměstnanců a tím zvýšené mzdové náklady jsou hrazeny ze státního rozpočtu. 

Více o činnosti mateřské školy je zveřejňováno zde: https://skolka.petroviceutrebice.cz/

V příloze josu zveřejněny fotografie svačinek, které připravuje paní Hana Kuhtreiberová, pracovnice obchodního provozu od 1.9.2021.

Zveřejnila: Helena Moudrá