Období déle trvajícího nadměrného sucha - oznámení

Zveřejněno dne 06. dubna 2020

Oznámením č.j. KUJI 34957/2020 ze dne 6. dubna 2020 vydané hejtmanem Kraje Vysočina se zveřejňuje informace o období déle trvajícího nadměrného sucha od 6.4.2020 do odvolání.

Pro toto období platí podmínky požární bezpečnosti. Činnosti, které jsou zakázány jsou součástí oznámení, které je zveřejněno v příloze. 

Zveřejnila: Helena Moudrá