Obecně závazná vyhláška č. 1/2019

Zveřejněno dne 23. prosince 2019

Zastupitelstvo obce Petrovice se na svém zasedání konaném dne 20. prosince 2019 usnesením č. 11, bod 8. a), usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o místním poplatku ze psů, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3 / 2012, o místním poplatku ze psů, ze dne 26.06.2012.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku ze psů, je zveřejněna v příloze.

Sazba místního poplatku ze psa v obci Petrovice činí za prvního i každého dalšího psa pro všechny poplatníky 100,-- Kč na kalendářní rok. 

Zveřejnila: Helena Moudrá