Obecně závazná vyhláška č. 3/2019

Zveřejněno dne 23. prosince 2019

Zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání dne 21. 12. 2019 usneslo vydat na základě ustanovení § 17a odst. 1 zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 3 /2019, o poplatku za komunální odpad, který vzniká na území obce Petrovice.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 je zveřejněna v příloze.

Současně zveřejňujeme přehled nákladů odpadového hospodářství v roce 2019 a předpoklad nákladů na rok 2020.

Zveřejnila: Helena Moudrá