Obnovení činnosti mateřské školy v obci

Zveřejněno dne 04. května 2020

V pondělí 4.5.2020 se opět otevřela pro děti mateřská škola v naší obci a to za zvýšených hygienických podmínek a za stanovení určitých pravidel v provozu, které nesou zvýšené nároky na personál. Rozhodnutí o znovuotevření provozu bylo učiněno již před rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví a schválení vládou ČR, na základě kterého se povinnost nošení roušek nevztahuje na děti do sedmi let v mateřských školách - https://koronavirus.mzcr.cz/category/tiskove-zpravy/   

Dne 30.4.2020 vydalo MŠMT metodický materiál pro provoz zařízení do konce školního roku 2019/2020, kterým se stanovují základní podmínky pro jejich provoz. Materiál je zveřejněn v příloze a na internetových stránkách MŠMT, kde jsou zveřejňovány další informace ve školství v souvislosti s mimořádnými opatřeními.             

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Dokumenty ke stažení