Ocenění Místní lidové knihovny Petrovice

Zveřejněno dne 30. listopadu 2021

Každý rok Krajská knihovna Vysočiny oceňuje knihovny na území svého kraje za svoji činnost. V letošním roce byla oceněna také knihovna v naší obci. Přestože rok 2020 a rok 2021 úplně klasické knihovnické práci nepřál, neboť mimořádnými opatřeními došlo několikrát k uzavření a omezení návštěvnosti veřejných knihoven, byla tato doba využita a v prostorách knihovny byly prováděny opravy rozvodů a nová výmalba, které zajistila obec Petrovice a hradila jej plně ze svého rozpočtu. 

Setkání oceněných knihoven probíhá každoročně na Knihovnické slavnosti, která se měla konat dne 30.11.2021 v prostorách Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Akce se účastní zástupci obce jako zřizovatele a zaměstnanec knihovny. Z důvodu špatné pandemické situace a omezení hromadných kontaktů byla akce zrušena a zástupci krajské knihovny oceněné knihovny krátce navštíví a ocenění předají zástupcům přímo v prostorách knihovny. Místní lidová knihovna byla první navštívenou a ocenění převzala paní Marcela Mašková. 

Místní lidová knihovna Petrovice spolupracuje s Městskou knihovnou v Třebíči, zajišťujeme pravidelnou obnovu knižního fondu zapůjčením tzv. výměnného fondu, z rozpočtu obce jsou nakupovány časopisy pro všechny věkové kategorie s různým zaměřením a knihy tzv. povinné školní četby. Vlastní knižní fond činí cca 2160 knih.

Zveme všechny čtenáře k návštěvě naší knihovny, která je otevřena vždy v úterý od 15:00 do 18:00 hodin.  

Místní lidová knihovna Petrovice byla oceněna již v roce 2009, kdy byla provedena její kompletní rekonstrukce a byl zaveden elektronický výpůjční systém.   

Zveřejnila: Helena Moudrá