Omezení na trase cyklostezky v obci

Zveřejněno dne 13. června 2022

Ve dnech 13. - 17.6.2022 dojde k omezení na cyklostezce Jihlava – Třebíč – Raabs na místní komunikaci z důvodu provádění zemních prací společností EG.D, a.s.    

Práce budou prováděny na její trase v úseku od křižovatky nad nemovitostí u č.p. 54, resp. od pozemku p. č.111/2, k dopravní značce označení cyklostezky, resp. k silničnímu sloupku před cyklostezkou v úseku Petrovice, sportovní arel, - Petrovice, Červený mlýn.

Přes výkop bude dřevěný přejezd, ale vzhledem k provozu techniky a zhoršením prostupnosti v místech stavby je třeba dbát zde zvýšení opatrnosti.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Dokumenty ke stažení