Opatření obecné povahy - ochrana vnitřních hranic ČR

Zveřejněno dne 29. září 2022

V příloze je zveřejněno Opatření obecné povahy Č. j.: MV-166858-1/OAM-2022 ze dne 26. září 2022, kterým Vláda České republiky dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky na období od 29. září 2022 do 8. října 2022 (23:59 hod) na celém úseku pozemní hranice se Slovenskou republikou.

Vnitřní hranice lze překračovat pouze v místech uvedených v příloze tohoto opatření obecné povahy.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Aktualizace dne 6.10.2022, zveřejnila Helena Moudrá: V příloze je zveřejněno Opatření obecné povahy Č. j.: MV-166858-3/OAM-2022, kterým se prodlužuje platnost výše uvedeného opatření do 28. října 2022 (23:59 hod).

Aktualizace dne 27.10.2022, zveřejnila Helena Moudrá: V příloze je zveřejněno Opatření obecné povahy Č. j.: MV-166858-4/OAM-2022, kterým se prodložuje platnost ochrany státních hranic České republiky takto: ve smyslu čl. 28 odst. 3 Schengenského hraničního kodexu do 12. listopadu 2022 (23:59 hod) a ve smyslu čl. 25 odst. 3 Schngenského hraničního kodexu do 12. prosince 2022 (23:59 hod).