Opravy komunikací v obci v roce 2021

Zveřejněno dne 08. listopadu 2021

Obec každoročně zajišťuje a hradí opravy povrchů místních a účelových komunikací, které jsou v jejím vlastnictví. Jedná se především o opravy po zimním období, kdy se v důsledku změny teplot a pohybu podloží objevují pak na povrchu menší či větší praskliny, které by následně vedly k rozsáhlejšímu poškození povrchu a devastaci komunikace.  

Komplexní a souvislá oprava povrchu byla provedena na místní komunikaci od křižovatky se silnicí II/40512 ke křižovatce s účelovou komunikací směr Nová Ves. Tato oprava byla spolufinancovaná dotací ve výši 100.000,-- Kč poskytnutou Krajem Vysočina z Fondu Vysočiny v Programu obnovy venkova Vysočiny v projektu "Oprava povrchu místní komunikace středem obce". Náklady obce činily dalších 151.982,50 Kč.   

Více informací o opravách komunikací ve správě obce v letošním roce jsou zveřejněny v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá