Oslavy výročí 80. let SDH Petrovice

Zveřejněno dne 24. června 2014

Sbor dobrovolných hasičů Petrovice oslaví v letošním roce výročí 80. let svého trvání.

Z historie zaznamenané v kronice obce uvádíme: V roce 1936 v naší obci vypukly dva požáry. Jeden požár 31. 8. 1936 v domě Rudolfa Čecha na půdě obytného stavení. Od stavení, které lehlo úplně popelem, chytla stodola a kůlna souseda Josefa Daňka. Druhý požár byl 31. 10. 1936, kdy byla úmyslně zapálena stodola Jana Zimoly. K těmto velkým požárům se dostavily hasičské sbory z Okříšek, Přibyslavic, Třebíče město a Boroviny. Na návrh starosty Václava Dokulila a členů obecního zastupitelstva byl na základě těchto velkých požárů založen sbor dobrovolných hasičů a byla zakoupena motorová stříkačka, za obnos 38100 Kč a výstroj za 2000 Kč.
U příležitosti 80. let trvání SDH v obci pořádá obec Petrovice ve spolupráci s SDH Petrovice a za finanční podpory Kraje Vysočina v sobotu 3. září 2016 oslavy, jejichž součástí bude představení praporu sboru, který vychází ze znaku obce a je doplněn dalšími znaky typickými pro hasiče.
Akce je finančně podpořena Krajem Vysočina v rámci podpory společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - http://www.kr-vysocina.cz/.
Zveřejněno 24.6.2016, zapsala Helena Moudrá