Osvědčení o úspoře emisí za rok 2020

Zveřejněno dne 08. června 2021

Díky tříděnému sběru a recyklaci využitelných složek odpadu z domácností vyčíslila společnost EKO-KOM, a.s., úsporu, kterou jsme v roce 2020 v obci dosáhli a přispěli tak ke snížení tzv. "uhlíkové stopy" a zlepšení životního prostředí. Úspory činily: snížení emisí CO2 ekv.: 31,858 tun, energie: 796 347 MJ.

Již několik let probíhá soutěž obcí "My třídíme nejlépe". V kategorií obcí 301 - 1500 obyvatel obsadila obec Petrovice v roce 2020 v Kraji Vysočina celkově 27. místo. Pravidla a výsledky soutěže Kraje Vysočina jsou zveřejněny zde: https://www.kr-vysocina.cz/my-tridime-nejlepe-soutez-obci-2020/ds-304542

Hodnotí se sběr těchto surovin: papír, plast, sklo, nápojový karton, kovy a účinnost tříděného sběru – podíl výtěžnosti tříděného sběru včetně kovů na celkové výtěžnosti komunálních odpadů v obci (tříděný sběr/směsný komunální odpad).

Všem, kteří odpad v obci třídí patří poděkování. Věříme, že úprava a rozšíření míst s kontejnerovými stáními, které obec Petrovice na podzim loňského roku realizovala za finančního podpory Kraje Vysočina v Programu obnovy venkova Vysočiny, přispěje k ještě lepšímu výsledku v letošním roce.  

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Dokumenty ke stažení