Oznámení o době a místě konání voleb do PSP ČR

Zveřejněno dne 15. září 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021. V pátek 8. října 2021 bude volební místnost otevřena v době od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu 9. října 2021 v době od 8:00 do 14:00 hodin.   

Místem konání voleb ve volebním okrsku Petrovice je volební místnost v budově Obecního úřadu Petrovice, Petrovice č.p. 68, PSČ: 675 21, v zasedací místnosti v II. NP.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. 

Více informací je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá