Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ

Zveřejněno dne 17. října 2022

V příloze je zveřejněno Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v katastrálním území Petrovice u Třebíče, které vydal Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, dne 17.10.2022, spisová značka: SP1373/2022-520101.

Zveřejnila: Helena Moudrá