Oznámení o vyložení návrhu změn BPEJ v části obce

Zveřejněno dne 22. srpna 2022

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Oddělení pozemkových úprav, jako věcně příslušný správní orgán, oznamuje vyložení návrhu změn mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) pro část katastrálního území Petrovice u Třebíče.

Oznámení značky: SPU 297185/2022/520100/Morkus, ze dne 17.8.2022, je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá