Oznámení o změně třídění kovů

Zveřejněno dne 14. srpna 2020

Svozová společnost ESKO-T s.r.o., Třebíč, se rozhodla, že bude nově svážet kovové obaly společně s plasty. Odpady ze žlutých kontejnerů putují na třídící linku, kde jsou dále tříděny na jednotlivé komodity. Proto bude roztřídění kovů jednoduché. Kovy se tak mohou nově vhazovat do žlutých i šedých kontejnerů.
Do žlutých kontejnerů společně s plasty také patří: Nápojové plechovky, plechovky od potravin, alobal, nádobky od kosmetiky, ostatní kovové předměty – víčka, nádobí.
Do žlutých kontejnerů rozhodně nevhazujte: Obaly znečištěné chemickými látkami, např. obaly od barev, benzínů, motorových olejů, nevyprázdněné kovové obaly, nádobky od sprejů, elektrospotřebiče, baterie.
Důležité upozornění:
Veškeré kovové obaly musí být čisté. Je důležité, abychom obsah nádoby pořádně vypotřebovali a nezůstávali zde zbytky potravy. Nečistoty (např. olej) by mohli silně poškodit obsah celého žlutého kontejneru. Nádobky od sprejů (i prázdné) stejně jako obaly od nebezpečných látek lze odevzdat v kterémkoliv sběrném dvoře. Na sběrných dvorech můžete nadále odevzdávat i ostatní kovové obaly a velké kusy kovů, které do žlutých ani šedých kontejnerů nepatří. Při vhození tohoto velkého kusu kovu hrozí poškození svozového vozidla. Do šedých kontejnerů můžete také stále vhazovat kovy, žlutý kontejner je nově na plasty i kovy současně.

Zveřejnila: Helena Moudrá