Oznámení Svazku obcí pro komunální služby

Zveřejněno dne 11. dubna 2018

V příloze je zveřejněno oznámení svazku obcí o zpřístupnění informací týkající se hospodaření svazku - tzn. schváleného rozpočtu na rok 2018, případných úpravách rozpočtu schválených v průběhu roku, schváleného střednědobého výhledu rozpočtu, schváleného záverečného účtu za rok 2017.

Zveřejnila: Helena Moudrá