Platby poplatku ze psů a stočného obci v roce 2022

Zveřejněno dne 12. května 2022

Do 31.5.2022 je splatnost těchto plateb: místního poplatku ze psa (platba na rok 2022) ve výši 100,-- Kč za jednoho psa, odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací v obci tzv. stočné (platba za rok 2021) ve výši 648,-- Kč za jednu osobu v domácnosti.

K výpočtu výše platby je kalkulačka zde: https://www.petroviceutrebice.cz/kalkulacka-poplatku-v-obci

Platby jsou přijímány bezhotovostním převodem na bankovní účet obce číslo 9921711/0100. Variabilní symbol je číslo popisné nemovitosti v obci.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Aktualizace dne 23.05.2022 - viz příloha. Zveřejnila: Helena Moudrá   

Dokumenty ke stažení