Platby v roce 2024 - stočné, poplatek ze psů

Zveřejněno dne 21. května 2024

Stejně jako v předchozích letech je do 31.5.2024 splatnost místního poplatku ze psů na rok 2024 ve výši 100,-- Kč/pes a platby za poskytovanou službu odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací v obci, tzv. stočné za rok 2023 ve výši 792,-- Kč/osoba/rok. 

Platby obec vybírá přednostně bezhotovostním převodem na bankovní účet obce č. 9921711/0100. Za účelem stanovení výše platby je k dispozici kalkulačka, která dle počtu psů a počtu osob v obci vypočte výši poplatku a přidělí variabilní symbol. Pokud k platbám využíváte QR kódy, i zde jej můžete využít.

Kalkukačka je k dispozici zde:https://www.petroviceutrebice.cz/kalkulacka-poplatku-v-obci.

V případě, že nemůžete nebo nechcete platbu bezhotovostně provést, lze platit hotově do pokladny Obecního úřadu Petrovice v úřední hodiny.

Zveřejnila: Helena Moudrá