Plénum MAS Podhorácko

Zveřejněno dne 08. prosince 2022

Plénum MAS Podhorácko, o.p.s., Okříšky, se koná v úterý 13.12.2022 od 15:30 hodin v jídelně ZŠ Okříšky.

Navržený program je zveřejněný v příloze. Obec Petrovice je členskou obcí a na jednáních ji zastupuje místostarosta obce David Kružík. 

Zveřejnila: Helena Moudrá