Podpora služeb na venkově

Zveřejněno dne 14. července 2021

V letošním roce vyhlásil Kraj Vysočina v rámci Fondu Vysočiny dotační program „Venkovské služby 2021“, jehož cílem je zachování dostupnosti vybraných služeb na území kraje u obcí do 500 obyvatel. Obec Petrovice se zapojila do tohoto programu podáním žádosti na projekt „Podpora služeb v obci Petrovice“ a na základě schválení poskytovatelem dotace byla dne 7.7.2021 uzavřena smlouva o poskytnutí dotace. Poskytnutí dotace je přísně účelové a její čerpání je vázáno jen na financování projektu, na který byla smluvně poskytnuta. Finanční prostředky dotace budou použity na financování ztrátovosti prodejny smíšeného zboží v obci provozovatele COOP družstvo HB a provoz Místní lidové knihovny obce v rozsahu dle uznatelných nákladů. Dle podané žádosti a uzavřené smlouvy tvoří předpokládané vyčíslené náklady obce celkem 67.000,-- Kč, přičemž dotace bude poskytnuta ve výši 46.000,-- Kč. Více informací je zveřejněno v příloze.

Kraj Vysočina podporuje život na venkově. Více informací: https://www.kr-vysocina.cz/

Zveřejnila: Helena Moudrá