Poplatek za odpady na IV.Q/2021 hrazený prostřednictvím SIPO

Zveřejněno dne 16. listopadu 2021

V měsíci listopadu je dle obecně závazné vyhlášky obce splatnost poplatku za odpady (svoz směsného komunálního odpadu – popelnic) na IV. čtvrtletí. Převážná část domácností obce hradí tuto platbu prostřednictvím SIPO (Sdružené inkasní platby domácností) u České pošty, s.p., a to převážně bezhotovostní úhradou celkové platby ze svého bankovního účtu. Z důvodu technické závady u zpracovatele nebyla do SIPO v měsíci listopadu 2021 platba poplatku za odpady ve prospěch obce Petrovice zavedena. Obec Petrovice odeslala předpis zpracovateli elektronicky v řádném termínu dne 4. 10. 2021, zpracovatel potvrdil jeho přijetí, avšak v předpisů plátců nebyl následně poplatek zpracován.

Na odstranění technické závady se pracuje, platba bude nastavena v nejbližším náhradním termínu, tj. v prosinci 2021.

Zpracovatel se omlouvá za vzniklé komplikace.

Zveřejnila: Helena Moudrá