Pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH obce

Zveřejněno dne 03. prosince 2020

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Petrovice byla v letošním roce vybavena novým dopravním automobilem L1Z Ford Transit Kombi L3, 350 Trend. Vybavení jednotky SDH obce Petrovice novým dopravním automobilem splňujícím technické podmínky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., ve znění vyhl. č.  53/2010 Sb., o technických podmínkách požární techniky a požadavky stanovenými MV-CŘ HZS ČR, je nezbytným vybavením k zajištění možnosti plnit úkoly této jednotky zřízené obcí dle zák. č. 133/1985 Sb, o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.  

Nákup dopravního automobilu byl spolufinancován z dotace Ministerstva vnitra ČR ve výši 450.000,-- Kč z účelového investičního dotačního programu „014D24 Dotace pro jednotky SDH obcí“ výzvy „Pořízení nového dopravního automobilu“ v roce 2020 a je podpořen také dotací Kraje Vysočina ve výši 300.000,-- Kč.

Na základě zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu byl vybrán dodavatel dopravního automobilu - firma Požární bezpečnost s.r.o., Jihlava. Kupní cena uvedeného dopravního automobilu činila 1.087.125,00 Kč.

Obec Petrovice vozidlo od dodavatele převzala dne 16.10.2020. Stávající pandemická situace a schválená mimořádná epidemiologická opatření na území České republiky z důvodu zamezení šíření nového koronaviru SARS-CoV-2, nám v posledních měsících neumožňují úplné představení vozidla veřejnosti, prezentaci jeho vybavení a funkčnosti. Předpokládáme, že vozidlo bude občanům představeno na jaře roku 2021, po zlepšení situace.   

Zveřejnila: Helena Moudrá