Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné

Zveřejněno dne 30. dubna 2023

Dle zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, § 36, odst. 5, provozovatel vodovodu a kanalizace zasílá Ministerstvu zemědělství informace o celkovém vyúčtování všech položek ceny podle cenových předpisů a současně zveřejňuje uvedené vyúčtování na úřední desce obecního úřadu. 

Porovnání ceny vodného za rok 2022 zpracovala Vodárenská akciová společnost, a.s, Brno, divize Třebíč. Cena vody účtovaná odběratelům činila v roce 2022 za 1 m3 částku 46,20 Kč s 10% DPH.

Porovnání ceny stočného za rok 2022 zpracovala obec Petrovice. Cena stočného činila za 1m3 částku 18,-- Kč, obec Petrovice není plátce DPH.

Zveřejnila: Helena Moudrá