Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018

Zveřejněno dne 30. dubna 2019

V příloze je zveřejněno Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů za kalendářní rok 2018.

Provozovatelem vodovodu v obci je Vodárenská akciová společnost, a.s., provozovatelem kanalizace obec Petrovice.

Zveřejnila: Helena Moudrá