Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Zveřejněno dne 07. ledna 2022

Dne 5.1.2022 obdržela obec Petrovice žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 5 uvedeného zákona povinný subjekt do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Poskytnutí informace je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá