Posuzování vlivů na životní prostředí - POH Kraje Vysočina

Zveřejněno dne 02. listopadu 2022

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, zveřejňuje koncepci "Aktualizace Plánu odpadové hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 -2025 s výhledem do roku 2035" a oznamuje, že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení.

Každý může Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru ŽP a zemědělství, oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 21.11.2022. 

Koncepce je zveřejněna mimo jiné zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_VYS031K?lang=cs

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Dokumenty ke stažení