Pozvánka - zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 16.6.2020

Zveřejněno dne 09. června 2020

Zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina se bude konat dne 16.6.2020 v 10:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá