Přehled o produkci a třídění odpadu v obci

Zveřejněno dne 31. března 2021

Společnost ESKO-T s.r.o., Třebíč, která v obci zajišťuje svoz komunálních odpadů i kontejnerů s vytříděným odpadem zpracovala přehled o množství produkovaného odpadu a jeho třídění v obci v průběhu let 2016 - 2020.

Dokument je zveřejněný v příloze.  

Zveřejnila: Helena Moudrá