Prodloužení uzavírky silnice II/405 v Okříškách

Zveřejněno dne 26. října 2020

V příloze je zveřejněna Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy vydané Městským úřadem Třebíč, odborem dopravy a komunálních služeb, dne 23.10.2020, č. j.: ODKS 77995/20 - SPIS 12441/2020/PJ, kterou se stanoví přechodná úprava provozu na silnicích a místních komunikacích na období od  31.10.2020 do 30.11.2020. 

Jedná se o prodloužení stávajícího uzavření silnice II/405 na ulici Masarykova v Okříškách o jeden kalendářní měsíc a stanovení objízdných tras.

Zveřejnila: Helena Moudrá