Projekt "Jdeme do toho!"

Zveřejněno dne 20. září 2019

Od 1. 9. 2019 byl počet pracovních pozic v Mateřské škole Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizaci, rozšířen o funkci školního asistenta, který je spolufinancován z Evropského strukturálního a investičního fondu, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a MŠMT.

K předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole je pro školní rok 2019/2020 zapsáno 25 dětí, z nichž pro 7 je předškolní docházka povinná, neboť jsou připravováni na školní vzdělávání. V jedné třídě mateřské školy jsou nyní společně vzdělávány děti ve věku od 2 do 6 let, což v průběhu organizace dne vyžaduje rozdělení dětí na samostatné skupinky, aby jejich činnosti směřovaly k jejich správnému rozvoji z hlediska duševního, motorického, samostatnosti atd.     

Přijatá pracovnice DiS. Květa Zelingerová má pedagogické vzdělání, mimo funkci školního asistenta může vykonávat činnosti samostatné učitelky a pod odborným vedením bude zajišťovat logopedickou prevenci u dětí. 

Zveřejnila: Helena Moudrá