Provoz Místní lidové knihovny Petrovice od 13. dubna 2021

Zveřejněno dne 12. dubna 2021

V souvislosti s ukončením nouzového stavu jsou pro veřejnost od 12. dubna 2021 opět otevřeny veřejné knihovny. Ve všech knihovnách však platí hygienická protiepidemická opatření. Jedná se o dezinfekci rukou, používání respirátorů po celou dobu návštěvy knihovny, dodržování rozestupů. Omezeny jsou některé služby - zpravidla není umožněn přístup k veřejnému počítači a nejsou zpřístupněny k užívání čtenářské koutky. Toto omezení se týká také knihovny v obci.  

Místní lidová knihovna Petrovice bude otevřena každé úterý vždy v době od 15:00 do 18:00 hodin.

V prostorách budovy je zakázáno se shlukovat a v prostorách MLK se sdržujte po dobu nezbytně nutnou. Počet návštěvníků knihovny je omezen na 4 osoby současně.   

Zveřejnila: Helena Moudrá