Provoz Místní lidové knihovny Petrovice - výdejní okénko

Zveřejněno dne 23. března 2021

Oznamujeme čtenářům, že Místní lidová knihovna Petrovice je od 23. března 2021 opět v provozu, ale pouze prostřednictvím výdejního okénka.

Knihy budou vydávány vždy v úterý v době od 15:00 do 18:00 hodin. Upozorňujeme, že v budově je třeba dodržovat všechna protiepidemická opatření, tj. provést si dezinfekci rukou, chránit si dýchací cesty respirátorem, dodržovat vzájemné rozestupy. V budově se lze zdržovat pouze po dobu nezbytně nutnou, je zákázáno se shlukovat.

Zveřejnila: Helena Moudrá