Ptačí chřipka v ČR: Informace SVS

Zveřejněno dne 07. února 2024

Na základě dotazů k opatřením týkající se výskytu ptačí chřipky na Třebíčsku informujeme, že aktuální infromace zveřejňuje Státní veterinární správa zde: https://www.svscr.cz/ptaci-chripka-2022/.

Zveřejnění dne 5. 2. 2024:
V komerčním chovu kachen na výkrm společnosti AGRO-V s.r.o. ve Valdíkově na Třebíčsku bylo dnes potvrzeno ohnisko ptačí chřipky. V hospodářství se původně nacházelo cca 50.000 kachen. Chovatel v neděli nahlásil náhlé masivní hynutí kachen ve dvou z osmi hal. Kachny v těchto halách navíc měly příznaky typické pro ptačí chřipku, mezi něž patří apatie, průjem a dechové potíže. Veterinární inspektoři na místě přijali opatření zabraňující šíření nákazy mimo hospodářství, odebrali vzorky a odeslali je na vyšetření do Státního veterinárního ústavu v Praze. To dnes odpoledne potvrdilo vysoce patogenní ptačí chřipku H5N1. Zbývající kachny v chovu budou utraceny. Kolem ohniska bude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. V těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření, která mimo jiné omezí přesuny drůbeže, budou zde provedeny soupisy chovů drůbeže a bude zakázáno pořádání hromadných akcích jako jsou burzy či výstavy ptactva, které představují velké riziko šíření nákaz drůbeže. Jedná se o třetí letošní ohnisko ptačí chřipky v komerčním chovu drůbeže v ČR. Kromě toho bylo v ČR letos zatím potvrzeno 13 ohnisek ptačí chřipky v nekomerčních malochovech. Stejná nákaza byla potvrzena také u čtyř uhynulých volně žijících ptáků.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Aktualizace dne 08.02.2023: Nařízením SVS pro Kraj Vysočina, č.j. SVS/2024/024312-J, byla stanovena katastrální území, kterých se uvedená opatření týkají.