Ptačí stezka

Zveřejněno dne 24. května 2021

V mateřské škole se děti zábavnou formou učí mimo jiné také o přírodě a životě kolem nás. A někdy se tak můžeme dovědět něco zajímavého i my dospělí. Například to, že v okolí obce žije více než 40 druhů ptáků. Ve čtvrtek 20. května 2020 se uskutečnil projektový den, kdy se od Ing. Křivana děti dozvěděly informace o životě ptáků a pomáhaly s pověšením několika hnízdících budek. V letošním roce v nich ptáci již pravděpodobně nezahnízdí, ale ptactvo v jejich okolí můžeme pozorovat a poslouchat. Akce byla plánovaná na březen, ale vzhledem k uzavření provozu mateřských škol a protiepidemickým opatřením musela být odložena. 

Na informační tabuli u cyklostezky Jihlava - Třebíč - Raabs u odpočinkového místa v úseku od sportovního areálu k Červenému mlýnu budou zveřejněny zajímavosti o ptácích, kteří zde žijí. 

Více o akci zde: https://skolka.petroviceutrebice.cz/novinky/proj-den-Ptaci-stezka

Zveřejnila: Helena Moudrá