Renovace teracových podlah a kamenných schodů

Zveřejněno dne 27. února 2024

V současné době probíhají v budově č.p. 68 udržovací stavební práce spočívající v renovaci teracových podlah na chodbách a kamenných schodů schodiště. Práce jsou prováděny za běžného provozu a proto žádáme všechny návštěvníky budovy v prostorách o zvýšenou opatrnost. 

Akce bude spolufinancovaná z dotace Kraje Vysočina, Fondu Vysočiny, v programu Obnova venkova Vysočiny. Více informací je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Dokumenty ke stažení