Rozpočet obce Petrovice na rok 2021

Zveřejněno dne 23. prosince 2020

Na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 17.12.2020 byl projednáván návrh rozpočtu obce na rok 2021. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet dle navrženého a zveřejněného návrhu beze změn. Rozpočet obce na rok 2021 je sestaven jako vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů 6.036.800,-- Kč. V rozpočtu obce je zohledněn předpokládaný pokles daňových příjmů s ohledem na pokles ekonomiky z důvodu celosvětové pandemické situace a vzhledem k daňovým změnám v roce 2021. Rozpočtovány nejsou žádné příjmy z dotací mimo neinvestičního transferu ze státního rozpočtu v rámci SDV.   

Schválený rozpočet obce na rok 2021 je zveřejněný v příloze. V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Petrovice u účetní obce. 

Schválený rozpočet může být v průběhu roku upravován. Změny rozpočtu se provádí rozpočtovým opatřením dle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.   

Zveřejnila: Helena Moudrá