Rozpočtová opatření obce v roce 2022

Zveřejněno dne 22. února 2022

Obec v průběhu kalendářního roku hospodaří podle schváleného rozpočtu. V průběhu roku lze provádět změny (úpravy) rozpočtu rozpočtovými opatřeními. 

Rozpočtové opatření je: přesun rozpočtových prostředků, při němž se příjmy a výdaje vzájemně ovlivňují, aniž by se změnil celkový objem příjmů a výdajů (jedná se např. o přesuny z položky na položku nebo z § na § u jednotlivých příjmů nebo výdajů), použití nových příjmů k úhradě nových rozpočtových výdajů (přijetí účelové dotace – zvětšuje se objem příjmů i výdajů), vázání rozpočtových výdajů, jestliže jejich krytí je ohroženo neplněním rozpočtových příjmů (snižuje se objem příjmů i výdajů). Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu (přijetí dotace např. ze st. rozpočtu), jde-li o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám (např. poskytnutí dotace ze svého rozpočtu jinému subjektu) nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku.

Rozpočtové opatření zveřejní obec na svých internetovách stránkách do 30 dnů od jeho schválení.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Průběžná aktualizace: Helena Moudrá