Rozpočtové opatření č. 2/2024

Zveřejněno dne 26. března 2024

Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 20.03.2024 byla projednána a schválena úprava rozpočtu. Jedná se o rozpočtové opatření č. 2/2024 provedené doklady rozpočtu č. 3 a 4. Celkově se příjmy a výdaje obce tímto zvyšují o částku 535.600,-- Kč.

Rozpočtové opatření je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá