Rozpočtové opatření č. 6/2024

Zveřejněno dne 04. července 2024

Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 26.06.2024 bylo projednáno a schváleno rozpočtové opatření č. 6/2024 provedené doklady rozpočtu č. 8. a 9.

Dokladem č. 8 je rozpočtováno přijetí neinvestiční účelové dotace z Kraje Vysočina, Fondu Vysočiny, Programu obnovy venkova Vysočiny 2024, ve výši 150.000,-- Kč.

Dokladem č. 9 je rozpočtován nový příjem ve výši 900,-- Kč a především úpravy výdajů rozpočtu dle odvětvového třídění a členění výdajů zohledňující aktuální stav a potřeby v hospodaření obce.

Zveřejnila: Helena Moudrá