Rozpočtové opatření obce č. 1/2024

Zveřejněno dne 14. února 2024

Na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 7.2.2024 bylo přijato rozpočtové opatření č. 1/2024, provedené dokladem rozpočtu č. 2, kterým se zvyšují příjmy obce o částku 427.000,-- Kč a výdaje obce o částku 827.000,-- Kč. Schodek rozpočtu je kryt finančními prostředky na základním bankovním účtu obce a slouží k předfinancování výdajů před přijetím finančních prostředků investiční dotace.

Rozpočtové opatření je přílohou.

Zveřejnila: Helena Moudrá