Změny rozpočtu obce Petrovice v roce 2021

Zveřejněno dne 08. března 2021

Hospodaření územně samosprávných celků je upraveno zák. č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších úprav. Obce hospodaří podle schváleného rozpočtu, který může být v průběhu kalendářního roku měněn z důvodů uvedených v § 16 a to rozpočtovými opatřeními. 

Na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 25.2.2021 bylo schváleno rozpočtové opatření č. 1 provedené účetními doklady rozpočtu č. 2 a 3.

Rozpočtové opatření č. 1/2021 je zveřeněno v příloze.

Na základě změny v členění výdajů a zvýšených příjmů bylo provedeno rozpočtové opatření č. 2 dokladem rozpočtu č. 4.

Rozpočtové opatření č. 2/2021 je zveřejněno v příloze. 

Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 22.4.2021 bylo schválené rozpočtové opatření č. 3 provedené účetními doklady rozpočtu č. 5 a 6.

Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 20.5.2021 bylo schváleno rozpočtové opatření č. 4 provedené dokladem rozpočtu č. 7.

Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 17.6.2021 bylo schváleno rozpočtové opatření č. 5 provedené doklady rozpočtu č. 8 a 9.  

Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 14.7.2021 bylo schváleno rozpočtové opatření č. 6 provedené doklady rozpočtu č. 10. a 11.

Dne 30.08.2021 bylo starostou obce a předsedou finančního výboru obce schváleno rozpočtové opatření č. 7 provedené doklady rozpočtu č. 12 a 13.

Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 22.9.2021 bylo schváleno rozpočtové opatření č. 8 provedené dokladem rozpočtu č. 14. 

Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 20.10.2021 bylo schváleno rozpočtové opatření č. 9 provedené doklady rozpočtu č. 15 a 16. 

Rozpočtové opatření č. 10/2021 schválili starosta obce a předseda finančního výboru obce. Projednáno bylo na zasedání zastupitelstva obce dne 18.11.2021, kde současně bylo projednáno a schváleno rozpočtové opatření č. 11/2021.  

Na zasedání zastupitelstva obce dne 21.12.2021 bylo projednáno a schváleno rozpočtové opatření č. 12/2021 provedené doklady rozpočtu č. 21 a 22. 

Zveřejnila: Helena Moudrá, dne 8.3.2021

aktualizovala: Helena Moudrá dne 27.4.2021, dne 25.5.2021, dne 28.6.2021, dne 21.7.2021, dne 01.09.2021, dne 29.9.2021, dne 26.10.2021, dne 05.11.2021, dne 26.11.2021, dne 05.01.2022.