Schválený rozpočet obce Petrovice na rok 2023

Zveřejněno dne 02. ledna 2023

Na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 21.12.2022 byl projednán a schválen rozpočet obce Petrovice na rok 2023.

Rozpočet byl schválen dle zveřejněného návrhu beze změn.

Na rok 2023 obec rozpočtuje příjmy ve výši 8.413.500,-- Kč a výdaje ve výši 19.736.500,-- Kč. Rozpočet je tedy sestaven jako deficitní ve výši 11.323.000,-- Kč.

Deficit je způsoben plánovanou stavbou víceúčelové budovy obce, kde budou prostory pro komunální techniku obce, sklad materiálů obce a současně část objektu bude sloužit k pronájmu na chod prodejny smíšeného zboží v obci. Deficit rozpočtu bude kryt zůstatky bankovních účtů obce - finančními prostředky, které obec naspořila v předchozích letech. 

Zveřejnila: Helena Moudrá