Schválený rozpočet MŠ Petrovice na rok 2018, schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021

Zveřejněno dne 08. ledna 2018

Součástí rozpočtu obce Petrovice je také výše příspěvku zřízené příspěvkové organizaci Mateřské škole Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizaci, na rok 2018.

Oproti původnímu návrhu byla výše příspěvku zvýšena o 24.000,-- Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny k úhradě nákladů spojených s implementací  GDPR v organizaci - zpracování směrnic a zajištění pověřence organizace.

Schválený rozpočet Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, IČ: 70982996, je zveřejněn v příloze.

Zřizovatel zastoupený starostou obce schválil také střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období let 2019 - 2021 v předloženém návrhu.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, IČ: 70982996, je zveřejněn v příloze.  

Zapsala: Helena Moudrá