Schválený rozpočet obce Petrovice na rok 2020

Zveřejněno dne 09. ledna 2020

Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 20.12.2019 byl projednán návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2020.

Návrh rozpočtu byl sestaven jako vyrovnaný, neboť však nebyly dokončeny některé investice, jejichž realizace a administrace bude dokončena v roce 2020, byly provedeny úpravy návrhu rozpočtu. Jedná se o zvýšení investičních výdajů v celkové výši 871.600,-- Kč. Tyto výdaje budou uhrazeny ze zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech obce – pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.

Rozpočet obce na rok 2020 byl schválen jako schodkový ve výši příjmů celkem 6.909.000,-- Kč  a ve výši výdajů celkem 7.780.600,-- Kč, přičemž vyšší výdaje jsou kryty finančními prostředky obce uloženými na bankovních účtech obce a zapojením pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.

Zveřejnila: Helena Moudrá