Stavba víceúčelové budovy v obci

Zveřejněno dne 17. února 2023

V současné době největší investice obce „Novostavba víceúčelové budovy“ byla zahájena v měsíci únoru. 

Dle projektové dokumentace bude v přízemí této budovy komerční prostor k pronájmu pro případnou potřebu prodejny a prostor pro techniku obce, dílnu a sklad materiálů včetně zimních posypů. V podkroví budovy bude zázemí pro zaměstnance obce a dále zatím nevyužitý půdní prostor pro možné budoucí vybudování obecního bytu. Cela budova je koncipována jako nízkoenergetická, napájena pouze elektrickou energií, s tím, že se počítá do budoucna s osazením fotovoltaické elektrárny. 

Na základě výběrového řízení na zhotovitele stavbu realizuje firma MS STAVMONT s.r.o., Jindřichův Hradec. Dle uzavřené smlouvy o dílo bude stavba dokončena do 10 měsíců od předání staveniště. Náklady stavby činí 10.651,486,97 Kč bez DPH, tj. 12.888.299,23 Kč vč. DPH. 

Více informací o této stavbě je zveřejněno v příloze. 

Zveřejnila: Helena Moudrá